top of page
Search
  • Writer's pictureMohammad Tazli Azizan

Problem-Based Learning (PBL) - Meningkatkan Kemahiran Berfikir dan Kreativiti Pelajar

Problem-Based Learning (PBL) adalah teknik pembelajaran yang memberi tumpuan kepada penyelesaian masalah yang berkaitan dengan dunia nyata. Dalam PBL, pelajar diajar untuk mengenalpasti, mengkaji dan menyelesaikan masalah, serta mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam situasi dunia nyata.

PBL dapat meningkatkan kemahiran berfikir kritis dan kreativiti pelajar, kerana ia memberi peluang untuk menghasilkan idea baru dan mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam situasi yang berbeza-beza. Ia juga memberi peluang untuk menguatkan kemahiran sosial dan berkolaborasi, yang merupakan aspek penting dalam dunia pekerjaan masa kini.


Berikut adalah beberapa strategi yang boleh digunakan untuk mengaplikasikan Problem-Based Learning (PBL) dalam bilik darjah anda:

  1. Mulakan dengan satu masalah atau situasi dunia nyata yang berkaitan dengan kurikulum anda.

  2. Beri peluang kepada pelajar untuk mengkaji dan menilai masalah tersebut, serta mengenalpasti aspek-aspek yang berkaitan dengan pembelajaran.

  3. Berikan peluang kepada pelajar untuk menghasilkan idea dan membuat cadangan penyelesaian masalah tersebut.

  4. Berikan tugasan atau projek berkaitan dengan masalah tersebut, dan berikan peluang kepada pelajar untuk mengaplikasikan pengetahuan dan idea mereka dalam situasi dunia nyata.

  5. Berikan peluang kepada pelajar untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah tersebut, dan memberikan dan menerima maklum balas.

  6. Akhirnya, berikan peluang kepada pelajar untuk mengadakan perbincangan mengenai pembelajaran mereka dan cadangan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Untuk mengaplikasikan PBL dalam bilik darjah anda, anda perlu memilih masalah yang berkaitan dengan kurikulum anda. Sebagai contoh, dalam kurikulum Matematik dan Sains Tahun 6, terdapat peluang untuk mengintegrasikan kedua-dua subjek untuk menyelesaikan masalah dunia nyata.


Masalah tersebut boleh berbunyi seperti berikut: Bagaimana kita boleh menggunakan Matematik dan Sains untuk membantu mengurangkan pembaziran makanan di kantin sekolah?


Pelajar kemudian akan mengkaji masalah ini dengan menggunakan kemahiran sains dan matematik mereka, seperti pengiraan peratusan, berat dan pengukuran. Pelajar juga akan membuat kajian tentang jenis makanan yang sering dibazirkan dan faktor yang mempengaruhinya.


Untuk menyelesaikan masalah ini, pelajar boleh dipecahkan ke dalam kumpulan yang berbeza-beza dan diberi tugasan yang berbeza-beza, seperti membuat kajian mengenai jangka hayat makanan, membangunkan strategi penyimpanan makanan yang betul, atau membangunkan aktiviti untuk mengedarkan makanan yang terlebihan kepada orang yang memerlukan.


Setelah menyelesaikan tugas mereka, pelajar akan mempresentasikan hasil kajian mereka kepada kelas dan memberikan maklum balas mengenai strategi mereka untuk mengurangkan pembaziran makanan di kantin sekolah.


Dalam PBL, pelajar memimpin proses pembelajaran mereka sendiri, dan berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah dunia nyata. Teknik pembelajaran ini membina kemahiran berfikir kritis dan kreativiti pelajar serta memperdalam pemahaman mereka tentang konsep penting dalam situasi dunia nyata.


Di Skolar Malaysia, kami mempunyai sumber dan sokongan untuk membantu anda dalam mempelajari teknik pembelajaran PBL dan mengaplikasikan teknik ini dalam bilik darjah anda. Melalui PBL, pelajar akan dapat menyelesaikan masalah dunia nyata dengan menggunakan pengetahuan mereka, dan membangunkan kemahiran sosial dan berkolaborasi yang penting untuk kejayaan mereka dalam dunia pekerjaan masa kini.803 views0 comments

Comments


bottom of page