top of page
Search
  • Writer's pictureMohammad Tazli Azizan

Project-Based Learning- Meningkatkan Kemahiran Pelajar dalam Pembelajaran Aktif

Project-Based Learning adalah teknik pembelajaran yang memberi tumpuan kepada projek yang melibatkan penyelidikan, penyediaan, dan presentasi hasil projek. Dalam PjBL, pelajar diajar untuk mengenalpasti, mengkaji, merancang dan melaksanakan projek, serta mempresentasikan hasil kerja mereka.


PjBL dapat meningkatkan kemahiran pelajar dalam pembelajaran aktif, kerana ia membolehkan pelajar untuk belajar dengan cara yang menarik dan interaktif. Pelajar juga mempunyai peluang untuk mengembangkan kemahiran penyelidikan, penyusunan dan pengurusan masa, serta meningkatkan kreativiti dan inovasi mereka.


Untuk mengaplikasikan PjBL dalam pembelajaran bahasa seperti Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris atau Bahasa Arab, anda perlu memilih topik yang sesuai dengan kurikulum anda. Anda boleh memilih topik yang berkaitan dengan budaya dan warisan negara, atau mengkaji topik bahasa secara mendalam seperti tatabahasa, kosakata atau kefahaman membaca.


Sebagai contoh, jika anda mengajar Bahasa Melayu, anda boleh memberikan projek untuk menghasilkan buku cerita bergambar mengenai adat resam masyarakat Melayu atau menghasilkan video pendek tentang penggunaan bahasa yang baik dan betul dalam kehidupan seharian. Pelajar kemudian akan mengkaji dan merancang projek tersebut dengan menggunakan kemahiran bahasa Melayu mereka, serta mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam situasi dunia nyata.


Setelah menyelesaikan tugas mereka, pelajar akan membentangkan hasil projek mereka di dalam kelas dan memberikan maklum balas mengenai proses mereka dan hasil kerja mereka.


Berikut merupakan beberapa lagi contoh spesifik yang boleh membantu pelajar melaksanakan PjBL di dalam subjek bahasa.

1. Penulisan Skrip Drama

Pelajar boleh ditugaskan untuk menulis skrip drama dalam bahasa yang dipelajari dan memainkan drama itu di hadapan kelas. Aktiviti ini dapat membantu pelajar memahami struktur ayat dan penggunaan kata dalam bahasa itu serta meningkatkan kemahiran pengucapan dan komunikasi dalam bahasa itu.

2. Pembuatan Video

Pelajar boleh ditugaskan untuk membuat video dengan tajuk tertentu dalam bahasa yang dipelajari. Aktiviti ini dapat membantu pelajar memahami penggunaan kosakata, pengucapan dan intonasi dalam bahasa itu serta memberi peluang untuk meningkatkan kemahiran teknologi mereka.


3. Projek Penulisan Buku

Pelajar boleh ditugaskan untuk menulis buku dalam bahasa yang dipelajari. Aktiviti ini dapat membantu pelajar memahami struktur ayat, tatabahasa dan penggunaan kata-kata dalam bahasa itu serta membantu meningkatkan kemahiran penulisan mereka.


Di Skolar Malaysia, kami mempunyai sumber dan sokongan yang mencukupi untuk membantu anda dalam mempelajari teknik pembelajaran PjBL dan mengaplikasikan teknik ini dalam pembelajaran bahasa dalam bilik darjah anda ataupun apa jua subjek yang anda ajar. Jangan lupa untuk follow kami di www.skolarmalaysia.com dan daftarlah menjadi ahli Skolar Academy sekarang!


Sekian, terima kasih!
91 views0 comments

Comentários


bottom of page